האתר החדש של התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל יעלה לרשת בקרוב!