העברת ארגון כל מפעלי הספורט הארציים של בתי הספר למסגרת ההתאחדות.

Call Now