העברת ההתאחדות לאחריות מיניסטריאלית למשרד התרבות והספורט

Call Now