Cool Timeline

2019
ינואר 1

הובלת וניהול פרויקט לשילוב יוצאי אתיופיה בספורט הישראלי

2018
ינואר 1

אירוח אליפות העולם בקט-רגל ISF בישראל

ינואר 1

הובלת וניהול פרויקט כושר גופני לחיים (פכ”ל)

2016
ינואר 1

אירוח אליפות העולם בטניס שולחן ISF בישראל

2014
ינואר 1

ניהול והובלת התכנית הלאומית “פרחי ספורט”

ינואר 1

אירוח אליפות העולם במירוצי שדה ISF בישראל

2013
ינואר 1

אירוח אליפות העולם בשחייה ISF בישראל

2012
ינואר 1

הפקת אולימפיאדת הילדים כאירוע הספורט לילדים הגדול בישראל

2010
ינואר 1

הובלת התכנית הלאומית “זוזו מפעילים את הגוף”

2008
ינואר 1

ההתאחדות החלה לשמש כזרוע ביצועית לאתנה – לקידום ספורט בקרב ילדות ונערות

2006
ינואר 1

העברת ההתאחדות לאחריות מיניסטריאלית למשרד התרבות והספורט

2004
ינואר 1

צירוף היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים מצטיינים

2000
ינואר 1

אירוח אליפות העולם בניווט ספורטיבי ISF בישראל

1999
ינואר 1

אירוח אליפות העולם בכדורסל ISF בישראל

1998
דצמבר 1

הושלם מחקר מלווה על פעילות ההתאחדות

1997
ינואר 1

החלה לפעול ליגת התיכונים בכדורעף תלמידים

1996
ינואר 1

החלה לפעול ליגת התיכונים בכדורעף תלמידות

1995
יוני 1

העברת ארגון כל מפעלי הספורט הארציים של בתי הספר למסגרת ההתאחדות.

ינואר 1

בשנה הראשונה להקמת ההתאחדות – פעלו 159 מועדוני ספורט בית ספריים בכ.עף, א”ק וכ.יד

1994
אוקטובר 18

תחרות ראשונה במסגרת התאחדות בספורט לבתי הספר בכדורעף(אילת)

Call Now