מחבר: התאחדות הספורט לבתי הספר

גלריית כנס מועדוני ספורט בית ספריים 2021

גלריית הכנס – גלריית הכנס הארצי השנתי של מועדוני הספורט הבית ספריים. בשני ימי ההשתלמות נהנו רכזי/ות ומאמני/ות המועדונים הבית ספריים ממגוון רחב של פעילויות והרצאות, באווירה נהדרת, חינוכית קונילנרית […]

Call Now